26mai

Head of Sales

Head of Sales

Improve Startups & Scaleups er et selskap stiftet sept. 2020 som har som ambisjon å sette en ny standard for å sikre vekst for ambisiøse Startups og Scaleups globalt.

80% av Startups er borte etter 5 år og undersøkelser i Norge og utlandet retter to hovedårsaker; mangel på riktig kunnskap samt tilgang til kapital.

Og dette vil vi gjøre noe med!

Vi har utviklet en unik digital plattform som knytter Startups og Scaleups til en systematikk for utvikling støttet opp av et kompetent økosystem av faglig sterke ressurser slik som Inkubatorer, Næringshager, Klynger, Hubs. Vi har betalende medlemmer og vi har fått bekreftet et stort behov.

Vi vil rigge selskapet for vekst og søker nå etter deg som har erfaring som «Head of Sales eller Chief Growth Officer» med betydelig erfaring fra salg, ledelse, partnerutvikling inn mot bransjen Startups eller Scaleups og som vil være med som Co-Founder!

Per i dag er vi ca. 20 selskaper som jobber i portalen og som tilbyr ulik kompetanse og vi vokser!

Vil du være med på å bringe oss fremover og denne profilen passer deg – så er det fint om du sender oss en søknad:).

Utdanning:

Gjerne høyere utdanning innen øk/adm., salg/markedsføring, HR., ledelse, virksomhetsstyring, pedagogikk og/eller spesialisering og sertifisering innen personlighets/adferds verktøy eks. MBTI, OPQ, 16PF …

Erfaring:

 • Betydelig leder- salgserfaring fra salgsorganisasjoner og fra Startup/Scaleup bransjen.
 • Erfaring fra ledelse med suksessrik og dokumenterbar resultatforbedring.
 • Kan vise til ekstraordinære resultater og at du har vist at du har vært god over tid!
 • Besitter egne verktøy innen salgsledelse, salgstrening, salgsutvikling, partneroppfølging.
 • Inngående kjennskap til et eller flere utviklingsverktøy, gjerne sertifisert.
 • Inngående kjennskap til markedet/konkurransesituasjonen, trender innen Startups, Scaleups.
 • Bredt nettverk i ulike fagkretser relevant til bransjen.

Rolle – ansvar:

 • Omfatter totalansvaret for innfrielse av salgs- og resultatmål.
 • Du inngår i ledergruppen og rapporterer til daglig leder.
 • Det vil bli gjennomført jevnlige ledermøter hvor vi kollektivt diskuterer vår felles fremtid.

Arbeidet består i å:

 • Utvikle og sikre et Partner nettverk.
 • Innsalg via hubs/klynger/inkubatorer/næringshager/kommuner/akademia …
 • Bidra til å utvikle selskapet i henhold til vedtatte forretningsmål.
 • Sette, følge opp samt sikre selskapets resultat- og måloppnåelse.
 • Gjennomføre og følge opp interne og eksterne salgs møter.
 • Rekruttere, Coache og motivere medarbeidere samt partnere.
 • Planlegge, gjennomføre, måle og følge opp prestasjoner.
 • Sikre salg til definert målgruppe.

Personlige egenskaper:

 • God til å drive igjennom forbedringsprosesser i organisasjoner.
 • Utpreget relasjonsbygger som vinner mennesker og vedlikeholder relasjoner.
 • Høy grad av gjennomføringsevne og beslutningskraft.
 • Sterkt opptatt av og god til å motivere andre.
 • Egen drive til å skape målbare resultater.
 • God på å målstyre prosesser og prestasjoner og å omgjøre disse til praktiske tiltak.
 • Positiv miljøskaper som skaper glød og oppmuntring til kollegaer og kunder.
 • Kreativ, innovativ og lærelysten.

Vi tilbyr:

 • Et sterkt operativt og glødende miljø!
 • Et team som lever som de lærer andre.
 • Spennende utviklingsprosess for deg selv og selskapet
 • Resultatbasert avlønning – Partnerskap i hht. egen avtale.

Spørsmål:

 1. Fortell oss kort om din bakgrunn og erfaring samt oppnådde resultater som er relevant for stillingen.
 2. Hvordan vil du sikre at vi når vår ambisjon om å sette en ny internasjonal standard for å sikre at flere Startups og Scaleups lykkes? Lag en mål og strategiplan for Partnersalg og utvikling.
 3. Hva har vi oppnådd i et 3-5 års perspektiv og hvordan?
 4. Hva er din motivasjon for å søke stillingen?

Utvelgelses prosess:

Søknadsfrist: 1.12.2023

Her følger kortfattet vår utvelgelses prosess:

 • Søk på stillingen (Apply for job).
 • Last opp din CV med referanser.
 • Legg inn din motivasjon og forutsetninger for stillingen.
 • Vi evaluerer din søknad.
 • Innkalling til fysisk samtale/digitalt videomøte; gjensidig avklarings møte.
 • Utdypende samtaler/møter.
 • Referanse- og kompetanse sjekk.
 • Avtaleinngåelse.
 • Onboarding.

Link: 

Last ned vårt rekrutterings dokument her for mer informasjon: Rekrutteringsdokument Head of Sales

25mai

Daglig leder

Daglig leder – Country Manager Norway

Vi søker etter en ny daglig leder som vil være med oss på vår internasjonale vekstperiode!

Vi har utviklet en unik digital plattform for å sikre vekst for ambisiøse Startups og Scaleups, worldwide.

Søknadsfristen er 10.6.2023 og dersom dette treffer deg vil vi snarest høre fra deg!

Utfordringen:

 • Det etableres 300M + Startups worldwide hvert år, men dessverre er 80% av oppstartsselskaper statistisk sett borte ila 5 år grunnet mangel på tilstrekkelig kompetanse i å utvikle selskapet samt mangel på tilgang til kapital.
 • Dette koster milliarder av kroner for den enkelte gründer, medarbeider og samfunnet.
 • Skal verdens foregangsland sikre konkurranseevne samt innfri “FN`s Globale Bærekrafts mål” – er løsningen å sikre at flere oppstart- og vekstselskaper lykkes.
 • En slik helhetlig digital løsning – finnes ikke – det gjør vi noe med!

Løsningen:

 • Vi har derfor utviklet en nasjonal digital plattform som tilbyr en “Platform as a Service” (PaaS) som er en plattform basert skytjeneste som lar brukerne få rask tilgang på tjenester knyttet til kompetanse og kapital.
 • Virkemiddelapparatet, økosystemet får tilgang til teknologien som gjør det enklere og raskere å sikre vekst.
 • Vi har inngått Skandinavisk og Europeisk Partnerskap med relevante aktører og er på stadig jakt etter strategisk partnerskap.
 • I tillegg tilbyr plattformen en unik programvare for Performance Management, en Software as a Service (SaaS) tjeneste som fungerer som et system for målstyring, oppfølging og resultatutvikling. Dette Softwaret er utviklet siste 30 år, implementert i over 400 selskaper gjennom konsulentselskapet ResultatPartner AS som er en Assosiert Partner i plattformen.
 • Vi er overbevist om at kombinasjonen av PaaS, SaaS og et riktig utvalg av Partnere vil sikre at flere lykkes i tiden fremover.
 • Det er dette du inviteres til å være med på!

Målsetting/Ambisjon:

 • Vi vil sette den nye standarden for å sikre vekst.

Kort om det vi søker:

 • Som Daglig leder vil du sikre vekst ut mot primær markedet som er Norge, men også bidra til våre vekstmål mot Skandinavia, Europa, USA og Asia. Nettverk og erfaring inn mot disse landene er viktig.
 • Resultater skapes gjennom proaktivt salgs- og markedsarbeid og du må ha solid vilje og erfaring i å skape målbar og lønnsom verdi.
 • Daglig leder samhandler med øvrige ledere i selskapet og rapporterer til Styreleder samt eiere i selskapet.

Bedriftsledelse:

 • Å fastsette mål /retningslinjer /standarder som sikrer resultatmål.
 • Å sikre koordinering, samarbeid og måloppnåelse mellom ulike ressurser (partnere, leverandører, økosystemet, akademia, offentlige aktører mm) i samarbeide med øvrige ledere i selskapet.
 • Å stille ressurser og organisasjons materiale til rådighet.
 • Å foreta fortløpende budsjett og kostnadskontroll.
 • Å sikre innfrielse av mål og strategier.
 • Å sikre kvalitet i styrearbeidet.
 • Å sikre kommunikasjon til selskapets eiere og partnere.
 • Å sikre samhandling mot felles mål sammen med ledergruppen.

Selskapsutvikling:

 • Å analysere den nåværende situasjon (selskapets markeds-og konkurransesituasjon og kundestruktur osv.)
 • Å identifisere sterke / svake sider samt sikre forbedringstiltak.
 • Å utvikle retningsgivende ideer / visjoner for selskapet.
 • Å definere tiltak for implementering.

Kunde utvikling:

 • Å sikre definering av mål og strategier for utvikling av kunder og partnere.
 • Å gjennomføre kundemåling samt definere og implementere forbedringstiltak.

Digital markedsføring:

 • Å utvikle markedsføringsstrategier for salg.
 • Å sikre kommunikasjon internt i selskapet.
 • Å sikre resultater og omdømme bygging via digital markedsføring og SoMe strategier.

Personal utvikling:

 • Å planlegge personalbehov.
 • Å definere stillingsbeskrivelser.
 • Å finne, velge ut og å beholde dyktige medarbeidere.
 • Å lede og motivere medarbeidere med fokus på måloppnåelse.
 • Å sikre strukturert og målbar kompetanseutvikling av medarbeidere.
 • Å utarbeide belønnings- resultat- og provisjons systemer.

Faglig bakgrunn:

Vi ser for oss at du har følgende faglige bakgrunn:

 • Høyere utdanning.
 • Solid erfaring som daglig leder med gjerne internasjonal erfaring.
 • Minimum 5 års konsulent- og rådgiver erfaring.
 • Solid innsikt, nettverk og kompetanse innen Startup og Scaleup miljøet.
 • Gjerne sertifisering innen ulike metoder for utvikling av selskaper, mennesker som DNCF, NLP, TCI, ICF o.l.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på Norsk og Engelsk.
 • God styre, økonomisk og forretningsmessig forståelse.

Personlige egenskaper:

Vi ser for oss at du har følgende personlige egenskaper:

 • Høy personlig integritet til selskapets mål, verdier og etiske retningslinjer.
 • Høy kvalitet i planlegging, gjennomføring, måling og oppfølging.
 • Kreativ, tydelig og visjonær.
 • Utpreget relasjonsbygger med smittende entusiasme, fokus på lønnsomhet og vekst i et partnerskap.
 • En samlende leder som utløser motivasjon og retning for utvikling.

Vi tilbyr:

 • En unik plattform som gjør det enklere, raskere og sikrere å utvikle Startups og Scaleups.
 • Interessant og utfordrende jobb med stor grad av frihet og påvirkningsmulighet.
 • Lønn etter avtale, resultater og innsats.
 • Partnerskap / medeierskap og opsjons program.
 • Pensjons- og forsikringsordning.

Utvelgelses prosess:

Søknadsfrist: 1.7.2023

Her følger kortfattet vår utvelgelses prosess:

 • Søk på stillingen (Apply for job).
 • Last opp din CV med referanser.
 • Legg inn din motivasjon og forutsetninger for stillingen.
 • Vi evaluerer din søknad.
 • Innkalling til fysisk samtale/digitalt videomøte; gjensidig avklarings møte.
 • Utdypende samtaler/møter.
 • Referanse- og kompetanse sjekk.
 • Avtaleinngåelse.
 • Onboarding.

Link: 

Last ned vårt rekrutterings dokument her for mer informasjon: Rekrutteringsdokument Daglig Leder

18apr

Assosiert Styreleder – Interim

Vi søker etter interim (innleie) Styreleder som har betydelig erfaring og kompetanse rettet mot å støtte samt utvikle Startups og/eller Scaleups og som ønsker en dedikert rolle som Assosiert Styreleder inn mot vår gruppe.

Søknadsfristen er “åpen” og vi tar inn fortløpende intervjuer.

Om du har personer i ditt nettverk som du mener passer til det vi søker etter setter vi stor pris på om du kan videresende linken!

Utfordringen:

 • 80% av oppstartsselskaper er statistisk sett dessverre borte ila 5 år. Dette koster mye for den enkelte gründer, medarbeidere og samfunnet. Skal Norge få flere oppstart- og vekstselskaper, må vi ha et økosystem der næringsliv, gründere og finansierings-miljøer samarbeider godt med myndigheter, utdannings- og forskningsmiljøer.
 • Vi har utviklet en digital plattform som tilbyr en “Platform as a Service” (PaaS) som er en plattformbasert skytjeneste som lar brukerne få tilgang på tjenester knyttet til kompetanse og kapital gjennom tilknyttede partnere som arbeider som Coacher, mentorer, rådgivere etc.
 • I tillegg tilbyr plattformen en Software as a Service (SaaS) tjeneste som bruker teknologi til å nå mål og strategier og som fungerer som et system for målstyring og oppfølging fra sertifiserte konsulenter. Dette Softwaret er utviklet siste 30 år gjennom konsulentselskapet ResultatPartner AS som er en Assosiert Partner i plattformen.

Vi er overbevist om at kombinasjonen av PaaS, SaaS og et riktig utvalg av Partnere vil sikre at flere lykkes i tiden fremover.

Det er dette du inviteres til å være med på!

Målsetting/Ambisjon:

 • Vi vil sette den nye standarden for å sikre vekst.

Kort om det vi søker:

 • Som Assosiert Styreleder inviteres du inn i for å jobbe tett ut mot markedet som er Norge, Skandinavia, Europa eller USA. Nettverk og erfaring inn mot disse landene er viktig.
 • Vi tror på samhandling og kollektiv innsats for å nå felles mål. Med andre ord vi forventer du er en teamspiller, er villig til å dele av din erfaring, kompetanse og nettverk.
 • Resultater skapes gjennom proaktivt salgs- og markedsarbeid og vi har forventninger til at du byr på ditt eget nettverk.
 • Vi søker etter erfarne Styreledere som vil jobbe som assosiert partner via eget selskap.
 • Oppdragsmengden vil variere i fht. type behov og omfang etterhvert som portalen opparbeider seg medlemmer.
 • Det utarbeides en avtale mellom oss som regulerer samarbeidet.
 • Som Styreleder er ditt viktigste bidrag å hjelpe Startups eller Scaleups selskaper å lykkes med å profesjonalisere styrearbeidet og strategisk og operativ drift.

Faglig bakgrunn:

Vi ser for oss at du har følgende faglige bakgrunn:

 • Høyere utdanning.
 • Gjerne sertifisering innen ulike Styre ledelse, Styre kurs.
 • Minimum 3 engasjementer som Styreleder inn mot enten Startups/Scaleups eller begge.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på Norsk og Engelsk.
 • Minimum 5 års konsulent- og rådgiver erfaring.
 • God økonomisk og forretningsmessig forståelse.
 • Solid erfaring i å utvikle samt gjennomføre utviklingsprosesser av Startups/Scaleups selskaper med mål om å utvikle individ, team, organisasjonen i fht. deres ståsted og ambisjonsnivå.
 • Dersom din bakgrunn er knyttet opp mot investorer og kapital innhenting; vennligst beskriv din bakgrunn.

Personlige egenskaper:

Vi ser for oss at du har følgende personlige egenskaper:

 • Høy personlig integritet til selskapets mål, verdier og etiske retningslinjer.
 • Høy kvalitet i planlegging, gjennomføring, måling og oppfølging.
 • Kreativ, tydelig og visjonær.
 • Godt utbygd nettverk relevant for Startups og Scaleups.
 • En samlende Styreleder som utløser motivasjon og retning for utvikling.

Vi tilbyr:

 • En unik plattform som gjør det enklere, raskere og sikrere å utvikle Startups og Scaleups.
 • Økt inntjening via salg av tjenester, medlemskap, PaaS og SaaS lisenser, Kurs, Webinar, Forum med mer.
 • PaaS løsning: https://improvestartups.no/paas/
 • Egen markedsplass og profilering av deg og ditt selskap og som gjøres tilgjengelig via vår “booking-modul” for medlemmer.
 • Tilgang til et konsulent-nettverk som øker dine egne salgs muligheter.
 • Mulighet for å bli sertifisert på vår Modenhets Profil Analyse (MPA); en svært effektiv analyse av selskapets styrker og forbedringsområder som følges opp med en tilpasset utviklingsplan. (https://improvestartups.com/modenhets-profil-analyse-sertifisering/
 • Mulighet for å benytte en digital styre portal via vår Partner “Orgbrain” samt tilbud av styrekurs, styreevaluering med integrasjon til vårt Improve Performance Systems; en digital løsning for å jobbe med målstyring og resultatutvikling
 • I tillegg vil en SaaS sertifisering gi deg tilgang til markedets mest effektive Performance Management & Training System som strukturerer, skalerer og øker din inntjening av din kompetanse. (https://improvestartups.no/saas/)

Utvelgelses prosess:

Her følger kortfattet vår utvelgelses prosess:

 • Søk på stillingen (Apply for job).
 • Last opp din CV med referanser.
 • Svar på Screening spørsmål.
  1. Fortell kort om hvem du er, din bakgrunn, kompetanse, erfaring og nettverk som er relevant i fht. å være en Assosiert Styreleder i Improve Startups?
  2. Hva er din motivasjon for å jobbe som Styreleder med Startups og Scaleups?
  3. Hvilke mål og strategier ser du for deg ila. de første 6 måneder og hvordan vil du sikre disse?
  4. Hvilke forventninger har du til oss som organisasjon?
  5. Hvordan vil du bidra til at Improve Startups får tilstrekkelig vekst?
  6. Hvilke utviklingsområder har du selv i fht. rollen?
  7. Hvilke utfordringer ser du for at Startups og Scaleups har i fht. å profesjonalisere styrearbeidet?
 • Vi evaluerer din søknad.
 • Innkalling til samtale/digitalt videomøte; gjensidig avklarings møte.
 • Referanse- og kompetanse sjekk.
 • Avtaleinngåelse – assosiert partner/leverandør.
18apr

Assosiert Partner & Assosiert Leverandør

Vi søker etter mentorer, rådgivere og større konsulentselskaper som har betydelig erfaring og kompetanse rettet mot å støtte samt utvikle Startups og/eller Scaleups og som ønsker en dedikert rolle som Assosiert Partner eller Assosiert Leverandør inn mot vår gruppe.

Søknadsfristen er “åpen” og vi tar inn fortløpende intervjuer.

Om du har personer i ditt nettverk som du mener passer til det vi søker etter setter vi stor pris på om du kan videresende linken!

Utfordringen:

 • 80% av oppstartsselskaper er statistisk sett dessverre borte ila 5 år. Dette koster mye for den enkelte gründer, medarbeidere og samfunnet. Skal Norge få flere oppstart- og vekstselskaper, må vi ha et økosystem der næringsliv, gründere og finansierings-miljøer samarbeider godt med myndigheter, utdannings- og forskningsmiljøer.
 • Vi har utviklet en digital plattform som tilbyr en “Platform as a Service” (PaaS) som er en plattformbasert skytjeneste som lar brukerne få tilgang på tjenester knyttet til kompetanse og kapital gjennom tilknyttede partnere som arbeider som Coacher, mentorer, rådgivere etc.
 • I tillegg tilbyr plattformen en Software as a Service (SaaS) tjeneste som bruker teknologi til å nå mål og strategier og som fungerer som et system for målstyring og oppfølging fra sertifiserte konsulenter. Dette Softwaret er utviklet siste 30 år gjennom konsulentselskapet ResultatPartner AS som er en Assosiert Partner i plattformen.

Vi er overbevist om at kombinasjonen av PaaS, SaaS og et riktig utvalg av Partnere vil sikre at flere lykkes i tiden fremover.

Det er dette du inviteres til å være med på!

Målsetting/Ambisjon:

 • Vi vil sette den nye standarden for å sikre vekst.

Kort om det vi søker:

 • Som Assosiert Partner inviteres du inn i for å jobbe tett ut mot markedet som er Norge, Skandinavia, Europa eller USA. Nettverk og erfaring inn mot disse landene er viktig.
 • Vi tror på samhandling og kollektiv innsats for å nå felles mål. Med andre ord vi forventer du er en teamspiller, er villig til å dele av din erfaring, kompetanse og nettverk.
 • Resultater skapes gjennom proaktivt salgs- og markedsarbeid og du må både ha solid erfaring samt trives i å gjennomføre “cold calls” samtidig være god på å skape verdi for eksisterende kunder.
 • Vi søker etter erfarne mentorer/rådgivere/coacher som driver egen næring eller som vil jobbe som assosiert partner eller leverandør via eget selskap.
 • Oppdragsmengden vil variere i fht. type behov og omfang etterhvert som portalen opparbeider seg medlemmer.
 • Det utarbeides en avtale mellom oss som regulerer samarbeidet.
 • Som mentor er ditt viktigste bidrag å hjelpe Startups eller Scaleups selskaper å lykkes med både drift, utvikling, kompetanse, kapital og rekruttering.

Faglig bakgrunn:

Vi ser for oss at du har følgende faglige bakgrunn:

 • Høyere utdanning.
 • Gjerne sertifisering innen ulike Coaching metoder som DNCF, NLP, TCI, ICF o.l.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på Norsk og Engelsk.
 • Minimum 5 års konsulent- og rådgiver erfaring.
 • God økonomisk og forretningsmessig forståelse.
 • Solid erfaring i å utvikle samt gjennomføre utviklingsprosesser av Startups/Scaleups selskaper med mål om å utvikle individ, team, organisasjonen i fht. deres ståsted og ambisjonsnivå.
 • Dersom din bakgrunn er knyttet opp mot investorer og kapital innhenting; vennligst beskriv din bakgrunn.

Personlige egenskaper:

Vi ser for oss at du har følgende personlige egenskaper:

 • Høy personlig integritet til selskapets mål, verdier og etiske retningslinjer.
 • Høy kvalitet i planlegging, gjennomføring, måling og oppfølging.
 • Kreativ, tydelig og visjonær.
 • Godt utbygd nettverk relevant for Startups og Scaleups.
 • En samlende mentor som utløser motivasjon og retning for utvikling.

Vi tilbyr:

 • En unik plattform som gjør det enklere, raskere og sikrere å utvikle Startups og Scaleups.
 • Økt inntjening via salg av tjenester, medlemskap, PaaS og SaaS lisenser, Kurs, Webinar, Forum med mer.
 • PaaS løsning: https://improvestartups.no/paas/
 • Egen markedsplass og profilering av deg og ditt selskap og som gjøres tilgjengelig via vår “booking-modul” for medlemmer.
 • Tilgang til et konsulent-nettverk som øker dine egne salgs muligheter.
 • Mulighet for å bli sertifisert på vår Modenhets Profil Analyse (MPA); en svært effektiv analyse av selskapets styrker og forbedringsområder som følges opp med en tilpasset utviklingsplan.

I tillegg vil en SaaS sertifisering gi deg tilgang til markedets mest effektive Performance Management & Training System som strukturerer, skalerer og øker din inntjening av din kompetanse. https://improvestartups.no/saas/

Utvelgelses prosess:

Her følger kortfattet vår utvelgelses prosess:

 • Søk på stillingen (Apply for job).
 • Last opp din CV med referanser.
 • Svar på Screening spørsmål.
  1. Fortell kort om hvem du er, din bakgrunn, kompetanse, erfaring og nettverk som er relevant i fht. å være en Assosiert Partner i Improve Startups?
  2. Hva er din motivasjon for å jobbe med Startups og Scaleups?
  3. Hvilke mål og strategier ser du for deg ila. de første 6 måneder og hvordan vil du sikre disse?
  4. Hvordan vil du sikre salg og vår interne samhandling slik at vi jobber sammen mot felles mål?
  5. Hvilke forventninger har du til oss som organisasjon?
  6. Hvordan vil du bidra til at Improve Startups får tilstrekkelig vekst?
  7. Hvilke utviklingsområder har du selv i fht. rollen?
 • Vi evaluerer din søknad.
 • Innkalling til samtale/digitalt videomøte; gjensidig avklarings møte.
 • Referanse- og kompetanse sjekk.
 • Avtaleinngåelse – assosiert partner/leverandør.