Website Improve Startups AS Improve Startups AS

Improve Startups AS

Stillingsbeskrivelse/Arbeidsoppgaver

Overordnet mål

Øke Selskapets salg via nettbutikk ved å optimalisere besøksfrekvens og brukervennlighet, gjennom aktiv bruk av SEO og statistikk/analyse for våre websider.

· Den daglige driften av våre websatsninger

· All digital kommunikasjon med våre kunder som sosiale medier og nyhetsbrev

· Sikre innhold for salg via våre nettbutikker

· Videreutvikling av design, uttrykk og funksjoner

· At vi til enhver tid har best mulig brukervennlighet (usability)

· Bilder, tekst og publisering av innhold (alt innhold)

· Support og veiledning ovenfor kunder

· Søkemotoroptimalisering (SEO)

· Statistikk og analyse

++Absolutte++ krav (kompetanse, sertifikater, vandelsattest etc.):

· Plettfri vandel

++Ønsket++kompetanse/erfaring/nøkkelkvalifikasjoner:

· Utdannelse og erfaring innen web, salg, markedsføring og ledelse.

· God kjennskap til WordPress og diverse plugins

· SEO – SEM

· Minimum 3 års erfaring fra utvikling av nettsider.

· Erfaring fra salg av digitale løsninger er en fordel, men ingen nødvendighet.

· Generell bransje- og produktforståelse samt sterk interesse for Startups/Scaleups.

· Sterk kunnskap omkring webutvikling og utvikling av kunderelasjoner.

Personlige egenskaper/egnethet:

· Resultatorientert og utadvendt.

· Proaktiv kundeorientering med klart og sterkt kundefokus.

· Gode relasjonsbyggende egenskaper.

· God løsnings- og merkantil forretningsforståelse.

· Høy aktivitet og god struktur.

· God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

· Uredd med god disiplin og eget driv etter å lykkes med utvikling av websider.

Språk/språkferdigheter:

· Språk; Beherske Norsk og engelsk muntlig og skriftlig

Ytterligere opplysninger (om arbeidsgiver, stillingen, arbeidsmiljø el.):

Improve Startups & Scaleups er et nystiftet selskap (sept. 2020) som har som ambisjon å sette en ny standard for utvikling av Startups og Scaleups.

80% av Startups er borte etter 5 år og undersøkelser i Norge og utlandet retter to hovedårsaker; mangel på riktig kunnskap samt tilgang til kapital. Og dette vil vi gjøre noe med!

Vi har utviklet en unik digital plattform som knytter Startups og Scaleups til en systematikk for utvikling støttet opp av et kompetent økosystem av faglig sterke ressurser. Vi har betalende medlemmer og vi har fått bekreftet et stort behov etter gjennomført markedsavklaring i perioden oktober 2020 tom februar 2021 der vi intervjuet over 60 selskaper.

Vi vil rigge selskapet for vekst og søker nå etter deg som har erfaring fra utvikling av webløsninger gjerne rettet mot Startups eller Scaleups og som aktivt vil ta del i vår utvikling! Per i dag er vi 15 selskaper som jobber i portalen og som tilbyr ulik kompetanse og vi vokser!

Vil du være med på å bringe oss fremover og denne profilen passer deg – så er det fint om du sender oss en søknad:).

Improve Startups tilbyr en unik digital plattform for å utvikle Startups og Scaleups i Norge og senere i Skandinavia.

Portalen er en medlemsfinansiert løsning der vi tilbyr høyt kvalifiserte partnere som kan bistå i deres ulike utviklingsfaser. Per i dag er vi den mest komplette løsningen og vi ser et meget stort markedsbehov.

Vi søker i den forbindelse etter en person som har god kjennskap til WordPress og som har både et godt blikk mot design og funksjonalitet, men også har kjennskap til de ulike plugins som er listet over.

Vi setter ellers stor pris på at du har et godt driv, er strukturert og kvalitetsorientert samtidig som at du er kreativ og jakter på å forbedre løsningen.

Vi vil tilby:

· Konkurransedyktig resultatbasert lønn etter kvalifikasjoner og dyktighet.

· Hyggelig arbeidsmiljø og kollegaer med høy kompetanse og erfaring.

· Faglige og forretningsmessige utfordringer og gode personlige utviklingsmuligheter.

Innledende spørsmål

Vennligst besvar følgende spørsmål og send de per e-post til: post@improvestartups.no.

  1. Hva er din jobbsituasjon i dag og hva er bakgrunnen for at du søker en ny stilling?
  2. Hva er det som motiverer deg og som du finner spennende og interessant med vår stilling?
  3. Hvordan har du lykkes med webutvikling og hvordan jobber du for å sikre resultatoppnåelse?
  4. Hva tenker du StartUps trenger for å lykkes med sin digitale markedsføring og hva tenker du vi kan tilføre disse?
  5. Hva tenker du ScaleUps trenger for å lykkes med sin digitale markedsføring og hva tenker du vi kan tilføre disse?
  6. Hva forventer du av oss?
  7. I denne fasen vi er i tilbyr vi arbeidstrening i 3 måneder i samarbeide med NAV. Hvordan trives/motiveres du av en slik løsning og hvor ligger eventuell risiko for deg og oss som kan påvirke dine prestasjoner?

Vi ser frem mot å høre fra deg.

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 200 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.