Sertifisering

Jobber du i dag som mentor/rådgiver/konsulent inn mot Startups, Scaleups eller større virksomheter så kan du sertifiseres i vår Modenhets Profil Analyse.

Forutsetningen er at du har tegnet en Assosiert Partner eller leverandør avtale.

Introduksjon til MPA

Modenhets Profil Analyse er en svært effektiv analyse av selskapets styrker og forbedringsområder som grunnlag for en målstyrt utviklingsprosess (kompetanseutvikling) eller den kan utmerket også brukes som underlag i forbindelse med en emisjon (kapital). 

Basert på resultater og funn fra vår markedsavklaringsfase gjennomført Nov 2020 til mars 2021 (SSB, Menon, Innovasjon Norge, CB Insights samt 60 dybdeintervjuer) avdekket vi   7 hovedområder som årsaker til at 80% av Startups ikke lykkes eller lykkes i løpet av de fem første driftsår.

 1. Human Kapitalen.
 2. Organisasjonen.
 3. Kunder.
 4. Produkt.
 5. Salg.
 6. Digital markedsføring.
 7. Finansiering.

Disse prestasjonsgruppene (en integrert samling av ferdigheter som skaper en overordnet prestasjon) og ferdighetene (ferdigheter og personlig egenskaper som påvirker prestasjoner) ble derfor videre bearbeidet og konkretisert gjennom 5 ferdigheter per prestasjonsgruppe, til sammen 35 ferdigheter i profilen som vi har kalt Modenhets Profil.

Prosessen ovenfor oppdragsgiver

 1. Velkommen til prosessen
 2. Introduksjon deltakere (kort individuell presentasjon)
 3. Mål for prosessen (kompetanseutvikling / kapital)
 4. Introduksjon til Modenhets Profilen
 5. Prestasjons-grupper – sammenheng
 6. Ferdigheter
 7. Spørsmål
 8. Evaluering
 9. Kommentarer
 10. Valg av 3 sterke og 3 svake KPI`er
 11. Mål
 12. Tiltak
 13. Milepæler
 14. Sluttrapport – neste steg
 15. Forum (avtale)
Se de ulike dokumentene for detaljer.

Sertifisering MPA / MPA P

Målgruppen for å bli sertifisert konsulent er basert på følgende krav:

 • Kompetanse: Høyere akademisk utdanning.
 • Erfaring: Minimum 5 år som konsulent/bedriftsrådgiver.
 • Betydelig erfaring å jobbe med organisasjons-/ledelse-/styre-/nøkkeltall med dokumenterbare resultater fra ulike forbedringsprosesser.
 • Vi ser gjerne at du har erfaring å jobbe med Startups/Scaleups.

Prosessen Modenhets Profil Analyse (MPA):

 • Prosessen går over 4 samlinger à 1/2-dag.
 • Det legges opp til praktiske oppgaver og øvelser der det anmodes å gjennomføre en MPA på egen virksomhet. 

Prosessen Modenhets Profil Analyse (MPA P):

 • Prosessen går over 8 samlinger à 1/2-dag.
 • Opplæringen fokuserer i tillegg å styre forbedrings prosessen med klare mål, tiltak og prestasjons- / resultatmåling via definerte Milepæler.
 • Det legges opp til praktiske oppgaver og øvelser der det anmodes å gjennomføre en MPA på egen virksomhet. 
 

Illustrasjon av profilen

Veiledende priser til kunder

Prisen for å gjennomføre en MPA analyse koster 25.000.- og en MPA P med 90 dagers prosess implementering koster 60.000.- inkludert konsulent-støtte samt bruk av vårt trenings- og oppfølgingssystem i 90 dager.

Sertifiserte konsulenter