Våre styringsparametre

Hva vi tror på - og lever etter

Kraften i våre styrings parametre påvirker våre resultater. Og det er i et partnerskap med kunder, partnere og leverandører vi vil sikre innfrielse av våre mål, strategier og ambisjonsnivå.

Purpose

80% av globale Startups - mislykkes. Vår ambisjon er å "Sikre vekst for ambisiøse Startups og Scaleups - globalt!"

Forretningside

«Vår digitale løsning sikrer utvikling av Startups og Scaleups gjennom tilgang til kapital samt kompetanse.»

Visjon

«Standarden for utvikling av Startups og Scaleups!»

Vår arbeidsmodell

Hvordan vi jobber - målbar resultatutvikling

Vi er et selskap som tror på verdibasert samhandling. Vi nærmer oss vekst og utviklingsprosesser ut fra kundenes behov, og setter de i sentrum av problemene vi løser og mulighetene vi skaper.

Plan

Identifisere nåværende prestasjonsnivå, ferdigheter og kunnskap som grunnlag for en tilpasset plan for å sikre utvikling, lønnsomhet og vekst.

Gjennomføre

Automatisert og systematisk tilnærming for å forenkle din forbedringsprosess. Vår digitale trenings- og samhandlings plattform gjør det enklere og raskere å nå vekstmål.

Måling

Scorecard og Performance Dashboard visualiserer prestasjoner kontra mål. Sammenlign prestasjoner på individ, team, organisatorisk nivå.

VÅRE SPESIALISTER

Sikre bedriftens vekst
fra våre konsulenter
og rådgivere

86

MEDLEMMER

22

KONSULENTER OG RÅDGIVERE

30

SNITT MINUTTER TIL KONTAKT

9

FERDIGE PROSJEKTER

Vi bistår deg med kompetanse utvikling og kapitalinnhenting - i dag og fremover

Willy Ljøsne

CN Leadership Services

Strategic partner I Success results through people development strategies for CEOs and Founders I Long term partnership I 100 % Guarantee ROI a minimum of 1:5.
Thomas Evensen

Orgbrain

Digital styreportal og styrekurs

Trenger du å utvikle kompetanse, go to market? Kapital?

+47 - 9280 4155