Utfordringen

Rekruttering er og vil alltid forbli en krevende jobb – både for deg som kunde, kandidat og oss som rådgivere. I skrivende stund er det kandidaters markede, dvs. de dyktigste kan velge på første hylle og er klar over sin markedspris.

De fleste av våre kunder har nok med seg og sitt og mange har bittert erfart at det går mye tid til CV gjennomgang, telefonintervjuer, mer eller mindre brukbare eller bortkastede møter, kandidater som ikke møter opp eller gir tilbakemeldinger osv.. Listen er lang – ofte derfor benytter man seg av en ekstern partner i prosessen. Og det er her vi kommer inn.

Som rekrutterer og researcher i ResultatPartner jobber vi tett sammen med våre kunder og har som mål å komme tett nok på for å forstå selskapets forretning, kunde, marked, produkt situasjon og ikke minst va slags type kandidat er dere på jakt etter i fht. kompetanse, erfaring, personlige egenskaper med mer.

Vårt mål er å bli en strategisk samarbeidspartner på rekruttering.

 

Hvordan sikrer vi rekrutteringsprosessen?

Vi jobber med kunder etter følgende modell:

 1. Avtale om rekruttering.
 2. Kravspesifikasjon.
 3. Rekrutteringsdokument.
 4. Søk.
 5. Short list møter (1-2 stk) med kunnskaps-/ferdighets-/adferds-test.
 6. Kandidat Case.
 7. Innstilte kandidater – dybde intervjuer.
 8. Referanse sjekk (minimum 3 gjerne med kunnskaps-/ferdighets test).
 9. Ansettelses kontrakt.
 10. Kandidat oppfølging (3-6-9-12 måneder etter avtale).

Pris

Vår prismodell er dynamisk og differensierer på vanskelighetsgrad eller kompleksitet samt nivå per kandidat.

Det er enklere å rekruttere til anerkjente selskaper som toner høyt på f.eks. Great Place To Work og Norsk Kundebarometer samt andre rangering steder.

Vi har dog en markedstilpasset fast prismodell i hht. kompleksitet og nivå per kandidat og dersom vi inngår et strategisk partnerskap med et gitt volum og tid vil prisnivået reguleres i hht. dette.

Vi jobber både med direkte Search/Headhunting og Rekruttering. Pris differensieres tilsvarende.

Annonsering i Sosiale Medier, utarbeidelse til annonser, reise etc. tilkommer.

Betalings betingelser:

 • 1/3-del up-front.
 • 1/3-del ved leveranse etter punkt 5 over.
 • 1/3-del ved ansettelse av kandidat (punkt 9).

Vi er kjent for å være tett på, proaktive med 30 års erfaring fra både utvikling og trening av medarbeidere samt rekruttering på alle nivåer. Vi mener derfor vi har gode forutsetninger for å treffe rett på kandidat-søk noe referanser bekrefter.

Er du på jakt etter nye medarbeidere - ta kontakt med oss!

+47 - 9280 4155