CEO/Founder

Think Management AS

Fra der du er til dit du vil - gjennom Kunnskap, Holdning og Handling.